KTU-Makina Ders Notları


Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde 4 yıl boyunca görmüş olduğunuz derslerin, ders notları ve sınav soruları aşağıdaki arşivde bulunmaktadır. Bu arşiv özellikle ikinci ve üçünçü sınıfta okuyan arkadaşlar için çok yararlı olacaktır. Arşivin hazırlanmasında katkıda bulanan tüm KTU-MAKİNA ailesi teşekkür ederim.
Bu arşivde olmayan sizde olan notları m.basoglu53@gmail.com adresine mail atarak sizde arşivin gelişmesinde katkıda bulunabilirsiniz.

                                                     İ.M.B

NOT: Drive'deki notları daha iyi görmek için MUTLAKA sağ üst tarafta bulunan Liste görünümü'ne tıklamalısınız. Aksi halde driveri etkin bir şekilde kulanmış olmazsınız.NOT: ''Diğer Adresler'' Adlı Sekmeye de Tıklayarak Ktu-Makina İçin hazırlanmış websitelerine göz atabilirsiniz.


Tüm Derslerin Defterleri --  Teşekkürler Yılmaz Bahçekapılı

Staj Defterleri1.Sınıf Dersleri

-Statik                                       -Matematik
-Fizik                                         -Bilgisayar Proglama
-İngilizce                                  -Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi
-Kimya                                      -Mühendislik Çizimi
-Türk Dili                                  -Makina Mühendisliğine Giriş

2.Sınıf Dersleri

-Dinamik                                    -Diferansiyel Denklemler
-Mukavemet 1                           -Mukavemet 2
-Malzeme Bilimi                        -Mühendislik Malzemeleri
-Termodinamik 1                      -Termodinamik 2
-Sayısal Çözümleme                 -Mühendislik Matematiği
-Technical English                    -Business English
-Elektirk Elektronik                  -Seçmeli Dersler

3.Sınıf Dersleri

-Makina Elemanları 1                 -Makina Elemanları 2
-Üretim Yöntemleri                    -Manufacturing Processes
-Makina Dinamiği                       -İçten Yanmalı Motorlar
-Akışkanlar Mekaniği                 -Isı Transferi           
-İstatistik Yöntemler                  -Hidrolik Akım Makinaları
-System Dynamics                     -Numerical Analysis                                       
-Ölçme Değerlendirme              -Seçmeli Dersler  

4.Sınıf Dersleri

-Tasarım ve Bitirme Çalışmaları (tümü)   -Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi
-İmalat Teknolojisi                                      -Üretim Yönetimi
-Deneyler-1                                                 -Deneyler-2
-Güç İletimi                                                  -Soğutma Tekniği
-Isıtma, Havalandır. ve İklim                      -Hidroelektrik Santrallar
-Hava Kirliliği                                              -Malzemelerin Mekanik Davranışı
-Robot ve Kinematiği                                 -Buhar Kazanları ve Isı Eşanjörleri
-Termik Santraller                                       -Mekatronik Sistemler
-Yakıtlar ve Yanma                                     -Makine Tasarımı
-Bina Tesisatı                                              -Motorlu Taşıt Tekniği
-Mekanik Titreşimler
-Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim
-Motor Elemanları Tasarımı

KTÜ Makina Mühendisliği


KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü, 1963 yılında Makina-Elektrik Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. 1969-1970 eğitim-öğretim yılında lisans, 1980-1981 eğitim-öğretim yılında lisansüstü faaliyete başlamış olup, ülkemizin en eski üçüncü makina mühendisliği bölümü olma özelliğine sahiptir. 1982 yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi altında, 2005 yılından itibaren de Mühendislik Fakültesi bünyesinde eğitim-öğretime devam etmektedir.
Bölümümüz 6800 m2 alan üzerine inşa edilmiş olup, 12500 m2 kullanım alanına sahiptir. Bölüm bünyesinde, Termodinamik, Malzeme Bilimleri, Konstrüksiyon ve İmalat, Makina Teorisi ve Dinamiği, Mekanik, Otomotiv ve Enerji anabilim dalları vardır.
Eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmanın kalitesinin yükseltilmesine ve sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak başlatılan akreditasyon çalışmaları sonucunda, bölümümüz MÜDEK(Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından 2008 - 2013 ve 2015 - 2020 yılları için akredite edilmiş olup, EUR-ACE Avrupa tanınırlık etiketine sahiptir.
Bölümümüzde birinci ve ikinci öğretim olmak üzere, iki lisans programı paralel olarak sürdürülmektedir. İngilizce Hazırlık Sınıfı olan birinci öğretim lisans programında derslerin %30'u İngilizce olarak verilmektedir.

KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü, üniversitenin özgörevi ve bölümün program çıktıları ile uyumlu olarak, aşağıdaki program eğitim amaçlarını belirlemiştir. Mezuniyet sonrası birkaç yıl içinde KTÜ Makina Mühendisliği mezunları:
 • Sürekli öğrenme ve kendini yenileme anlayışı ile mesleki ve akademik kariyerlerinde gelişme gösterebilecek;
 • Mesleki konulardaki araştırma, geliştirme faaliyetlerinde ve proje uygulamalarında, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde etkin görev alabilecek, etkili iletişim kurabilecek ve disiplinlerarası takımlarda çalışabilecek;
 • Mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde olabilecek, girişimci yaklaşımla yeni iş sahaları oluşturabilecek ve öncelikli alanlarda çalışmalar yaparak endüstriyel gelişmelere katkı sağlayabilecek;
 • Sosyal, çevresel ve ekonomik etkenleri ve etik değerleri gözeten çalışma anlayışı ile mesleğin gelişimine ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacaklardır.
 Bu Program Eğitim Amaçları, eğitim-öğretim planları, mesleki stajlar, proje yarışmaları, seminerler, ders dışı faaliyetler ve kurumsal katkılar gibi mekanizmalarla desteklenmekte; işverenler, sanayi ve meslek odaları ile yapılan görüşmeler ve anketlerle sürekli değerlendirilmektedir.

Makina Mühendisliği

Makina Mühendisliği, her türlü mekanik ve enerji dönüşüm sistemlerinin analizi, tasarlanması, üretilmesi, işletilmesi, yönetilmesi ve bakım-onarımı işlemlerinin gerçekleştirildiği geniş kapsamlı bir mühendislik dalıdır.
Makina Mühendisliği alanındaki ilk faaliyetler Archimed (MÖ 287-212) ile anılmakta olup, 19. yüzyıl başlarında İngiltere’de makinaların ve bunları tahrik eden motorların üretilmeye başlanması ile ayrı bir meslek haline gelmiştir.
Makina Mühendisliği, teknoloji ile özdeşleşmiş, kapsamı ve çalışma alanı en geniş olan ve insan konforunu artıran bir mühendislik disiplinidir. Teknolojik gelişmelerin çoğunun makina mühendisliği alanındaki çalışmalara dayanması, makina mühendisliğinin önemini daha da artırmakta ve çalışma alanlarını genişletmektedir.
Bunun sonucunda, genel makina mühendisliği alanındaki branşlaşmadan endüstri mühendisliği, üretim ve imalat mühendisliği, tekstil mühendisliği, gemi inşaatı mühendisliği, uçak ve uzay bilimleri mühendisliği, otomotiv mühendisliği, tesisat mühendisliği ve nükleer enerji mühendisliği gibi günümüzün diğer mühendislik dalları ortaya çıkmıştır.
Makina mühendisi, matematik ve fiziğin temel prensiplerinin yanı sıra mekanik, termodinamik ve enerji gibi temel mühendislik konularını iyi bilen ve bu bilgilerini mekanik sistemler ile ısıl sistemlerinin tasarımı, imalatı ve analiz edilmesinde etkin bir biçimde kullanabilen ve bunları yaparken dayanım, ekonomi, estetik ve ergonomi kriterlerini göz önünde bulunduran kişidir.
~
Makina Mühendisleri
 • Her türlü mekanik sistemler ve enerji dönüşüm sistemleri
 • Her türlü makina ve donanımının imalatı
 • Isıtma-Soğutma, iklimlendirme ve havalandırma sistemleri
 • Sıhhi tesisat, gaz tesisatı, yangın tesisatı ve asansör tesisatı
 • Otomotiv sanayi
 • Tren, gemi ve uçak yapımı
 • Mekatronik, robotik ve biyomekanik
 • Hava kirliliği kontrolü
 • Bakım, onarım ve pazarlama
alanlarında çalışabilme yetkinliğindedir.